Draft Camp – Lady verze – je určen pro mladé dívky ve věku 14-17 let.  Cílem campu je pomoci dívkám porozumět sobě a svým pocitům, poznat vlastní hodnotu, posílit sebevědomí a budovat zdravé životní postoje. Dlouhodobým cílem je budovat sebevědomé holky, které jsou si vědomy vlastní hodnoty, které budou chtít sloužit ve svých sborech a budou vzorem pro další holky.

Věříme, že toto vše je možné díky vztahu s Ježíšem Kristem a mnohé je možno najít ve službě Jemu.

Camp přináší mnoho aktivit, ve kterých se můžeš zamyslet nad svým životem, identitou a svými hodnotami. Máš na kempu příležitost hledat a objevovat své jedinečné vlastnosti a dovednosti, kterými Tě Bůh obdařil. Ve společenství dalších dívek a žen se o nich pak sdílet a přemýšlet tak nad tím, jak je můžeš využít ve službě. Důraz se snažíme klást na budování přátelských vztahů s dalšími dívkami a prohlubování vztahu s Bohem. Kemp je otevřený všem sborům a všem mladým holkám. Součástí Draft Campu je jednoroční učednický vztah s vybraným člověkem z místního sboru. Camp bude probíhat v chatě v Orlických horách pod vedením týmu holek.

Co můžeš čekat?

  • Nevšední zážitky a super atmosféru

  • Prozkoumání Božího pohledu na tebe

  • Zajímavé řečníky z různých míst a různého zaměření

  • Příležitost ke sdílení vlastních pocitů a názorů

  • Zkoumání vlastní hodnoty

  • Přemýšlení nad tvými jedinečnými vlastnostmi a dovednostmi

  • Možnost přátelství vztahy s dalšími dívkami

  • Možnost prohlubovat svůj vztah s Bohem

  • Zamyšlení nad vlastním životem a jeho směřováním

  • Roční učednický vztah s člověkem z tvého sboru

Více informací zde

VZTAH S BOHEM

Využij příležitost prohloubit svůj vztah
s Pánem Bohem

POVOLÁNÍ

Chceš vědět,
kam tě volá
Bůh?

TÝM

Staň se součástí společenství dalších lidí, kteří jdou Kristem!

ZÁŽITEK

Zažij blízkost,
přijetí,
sdílení…

VÝZVA

Překonej své vlastní představy… měj oči
i srdce otevřené…

KDO JSEM?

Poznej,
jak tě vidí
Ježíš