Vedoucí kempu pro kluky 2018-10-23T20:15:26+00:00

Jirka Unger

Co děláš za práci?

Už 14 let vedu Českou evangelikální alianci, která je největší sítí evangelikálních denominací, sborů a organizací v ČR. Práce je to dost různorodá – od networkingu na nejrůznějších úrovních (minulý týden třeba na setkání s odbory mládeží), přes tréninky týmů zakládajících nové sbory po křesťanský lobbying legislativy s dopadem na náboženskou svobodu, etické otázky nebo život církví. Dělám toho samozřejmě mnohem víc, ale o tom se třeba můžem pobavit na Draft kempu.

Proč děláš tuto práci?

Je to ohromná výsada pracovat napříč církvemi a propojovat lidi, kteří si mají co dát. Vždycky jsem se cítil povolán dělat věci na celonárodní úrovni a sloužit církvi, kterou miluji i s jejími slabostmi. Nabíjí mě, když vidím, jak úžasně a mnohotvárně Bůh působí ve svém lidu.

Jak jsi prožil povolání do služby?

Už na vysoké škole jsem sloužil mezi studenty a pořádal jsem spolu s dalšími velké studentské křesťanské konference. Vždycky jsem měl blízko k mezidenominační službě a když přišlo pozvání z ČEA vnímal jsem to jako přirozenou volbu, kterou Bůh ale dále potvrzoval. A snad si mě i nějak použil.

O co se zajímáš v životě

Mám 4 syny, tak se hodně zajímám o svou rodinu a to, kam směřuje a jak synům před víru v Boha. Jinak mě baví fotografování, squash a knihy o všem možném. Zajímám se ale asi hlavně o lidi, kteří mě nepřestávají fascinovat.

Proč jedeš na draft camp?

Abych se potkal s mladými muži, kteří mají svou cestu ještě před sebou, naslouchal a byl k dispozici, pokud budou potřebovat partnera k rozhovoru. A taky si chci trochu zablbnout.

Andrew B. Funka

Co děláš za práci?

Pracuju pro americkou misijní agenturu nazvanou Alongside Ministries International. Spolupracujeme s místními církvemi a křesťanskými organizacemi v Evropě a Severní Americe. Právě teď mám hlavní partnerství s Českou evangelikalní aliancí, kde mám privilegium sloužit vedle Jiřího Ungera a pomáhat s různými projekty a iniciativami Evangelikalní aliance. Jsem také zapojen do Křesťanské mezinárodní školy v Praze (CISP), English kempu Biblické jednoty a Komenského institutu.

Proč děláš tuto práci?

Protože je velká potřeba, aby křesťanští učedníci dělali více učedníků v Evropě a Severní Americe. Chci pomáhat sborů, aby dělali to, k čemu je Bůh povolává. Užívám si pomoc církvím a křesťanským organizacím spojit se s lidmi a prostředky, které potřebují, aby dosáhli toho, k čemu je Bůh povolá. Také si užívám ten proces objevování a učení, který přichází s životem v jiné kultuře a jazyce, než ve které jsem vyrostl.

Jak jsi prožil povolání do služby?

Vyrostl jsem v křesťanské rodině – můj otec byl kazatel a maminka byla učitelka, a tak jsem se učil následovat Ježíše od raného věku. Bylo to díky navštěvování křesťanských táborů v USA, na kterých jsem se opravdu odhodlal být žákem Ježíše. Když jsem poprvé navštívil univerzitu, zjistil jsem, že existují způsoby, kterými můžu sloužit církvím skrze dary, zájmy a schopnosti, které mi dal Bůh. Pracoval jsem jako ředitel pro mládež v USA po mnoho let a pak jsem se zapojil do „Alongside Ministries“, která mi umožnila sloužit v Evropě – nejprve ve Velké Británii a nyní v České republice. Ježíš mi určitě umožnil, abych žil „život v plnosti“ (Jan 10:10)!

O co se zajímáš v životě?

Mám rád historii (hlavně středověké evropské dějiny), hudbu (hraji na kytaru a zpívám) a outdoorové aktivity (turistika, táboření, horolezectví, kanoistika atd.). Zvláště se mi líbí zkoumání nových míst a zkoušení nových jídel se mou manželkou Amy.

Proč jedeš na draft camp?

Protože česká církev a Česká republika celkově potřebují mladé lidi s vizí a zápalem, kteří mají také disciplínu a charakter potřebný pro vynikající vedení. Také velmi rád pomáhám mladým lidem učit se skrze outdoorové zážitky.