David Rajca

Co děláš za práci?

Pracuji v Odboru Mládeže v Církví Bratrské jako jeden z vedoucích národní služby se zaměřením na Moravu a Slezsko, mám na starost některé vzdělávací projekty a péči o vedoucí mládeží.

Proč děláš tuto práci?

Protože jsem prožil a stále vnímám povolání pracovat s mládeží a hlavně proto, že mě to baví a vidím v tom velký smysl.

Jak jsi prožil povolání do služby?

No nijak zvlášť dramaticky. Od malých začátků jako vedoucí skupinky v dorostu, pak vedoucí mládeže, přes vedoucího národního projektu English Campy (KAM) až doteď stále znova prožívám nové povolání (volání), které se snažím s Boží pomoci naplnit. Není to nijak statické povolání, ale spíše volání, kterému říkám ANO. Určitě bych mohl dělat i jiné věci, ale to mi dává největší smysl.

O co se zajímáš v životě?

O strašně moc věcí, až se bojím, že toho je příliš např. Aktivně běhám (i závody) a zajímám se o běhání a všeobecně o sport, protože můj syn hraje hokej a dcera dělá krasobruslení. Jsme dost sportovní rodina – lyžujeme, jezdíme na kolech, in-linech, kánoích atd… Zajímám se i o auta a hodně o nich vím, protože mám technické vzdělání, zajímám se o finance a investice, protože mám i ekonomické vzdělání a je to důležité pro život. Taky mně zajímá politika, zdravý životní styl a hlavně současná kultura mládeže. A asi by mohl být ten seznam ještě delší, ale pro dobrý pokec se mnou to stačí, ne?

Proč jedeš na draft camp?

Protože chci vidět zdravě sebevědomé, silné muže, kteří ať budou dělat cokoliv, budou ukazovat svým životem na Ježíše a nebudou se za to stydět a budou žít naplněné životy, nikoliv jen průměrné životy. A Draft Kemp je jedním z míst, kde se tomu můžeme společně učit.

Jirka Unger

Co děláš za práci?

Už 14 let vedu Českou evangelikální alianci, která je největší sítí evangelikálních denominací, sborů a organizací v ČR. Práce je to dost různorodá – od networkingu na nejrůznějších úrovních (minulý týden třeba na setkání s odbory mládeží), přes tréninky týmů zakládajících nové sbory po křesťanský lobbying legislativy s dopadem na náboženskou svobodu, etické otázky nebo život církví. Dělám toho samozřejmě mnohem víc, ale o tom se třeba můžem pobavit na Draft kempu.

Proč děláš tuto práci?

Je to ohromná výsada pracovat napříč církvemi a propojovat lidi, kteří si mají co dát. Vždycky jsem se cítil povolán dělat věci na celonárodní úrovni a sloužit církvi, kterou miluji i s jejími slabostmi. Nabíjí mě, když vidím, jak úžasně a mnohotvárně Bůh působí ve svém lidu.

Jak jsi prožil povolání do služby?

Už na vysoké škole jsem sloužil mezi studenty a pořádal jsem spolu s dalšími velké studentské křesťanské konference. Vždycky jsem měl blízko k mezidenominační službě a když přišlo pozvání z ČEA vnímal jsem to jako přirozenou volbu, kterou Bůh ale dále potvrzoval. A snad si mě i nějak použil.

O co se zajímáš v životě

Mám 4 syny, tak se hodně zajímám o svou rodinu a to, kam směřuje a jak synům před víru v Boha. Jinak mě baví fotografování, squash a knihy o všem možném. Zajímám se ale asi hlavně o lidi, kteří mě nepřestávají fascinovat.

Proč jedeš na draft camp?

Abych se potkal s mladými muži, kteří mají svou cestu ještě před sebou, naslouchal a byl k dispozici, pokud budou potřebovat partnera k rozhovoru. A taky si chci trochu zablbnout.

Andrew B. Funka

Co děláš za práci?

Pracuju pro americkou misijní agenturu nazvanou Alongside Ministries International. Spolupracujeme s místními církvemi a křesťanskými organizacemi v Evropě a Severní Americe. Právě teď mám hlavní partnerství s Českou evangelikalní aliancí, kde mám privilegium sloužit vedle Jiřího Ungera a pomáhat s různými projekty a iniciativami Evangelikalní aliance. Jsem také zapojen do Křesťanské mezinárodní školy v Praze (CISP), English kempu Biblické jednoty a Komenského institutu.

Proč děláš tuto práci?

Protože je velká potřeba, aby křesťanští učedníci dělali více učedníků v Evropě a Severní Americe. Chci pomáhat sborů, aby dělali to, k čemu je Bůh povolává. Užívám si pomoc církvím a křesťanským organizacím spojit se s lidmi a prostředky, které potřebují, aby dosáhli toho, k čemu je Bůh povolá. Také si užívám ten proces objevování a učení, který přichází s životem v jiné kultuře a jazyce, než ve které jsem vyrostl.

Jak jsi prožil povolání do služby?

Vyrostl jsem v křesťanské rodině – můj otec byl kazatel a maminka byla učitelka, a tak jsem se učil následovat Ježíše od raného věku. Bylo to díky navštěvování křesťanských táborů v USA, na kterých jsem se opravdu odhodlal být žákem Ježíše. Když jsem poprvé navštívil univerzitu, zjistil jsem, že existují způsoby, kterými můžu sloužit církvím skrze dary, zájmy a schopnosti, které mi dal Bůh. Pracoval jsem jako ředitel pro mládež v USA po mnoho let a pak jsem se zapojil do „Alongside Ministries“, která mi umožnila sloužit v Evropě – nejprve ve Velké Británii a nyní v České republice. Ježíš mi určitě umožnil, abych žil „život v plnosti“ (Jan 10:10)!

O co se zajímáš v životě?

Mám rád historii (hlavně středověké evropské dějiny), hudbu (hraji na kytaru a zpívám) a outdoorové aktivity (turistika, táboření, horolezectví, kanoistika atd.). Zvláště se mi líbí zkoumání nových míst a zkoušení nových jídel se mou manželkou Amy.

Proč jedeš na draft camp?

Protože česká církev a Česká republika celkově potřebují mladé lidi s vizí a zápalem, kteří mají také disciplínu a charakter potřebný pro vynikající vedení. Také velmi rád pomáhám mladým lidem učit se skrze outdoorové zážitky.